Velkommen til skolestart mandag 21. august 2023!

Første skoledag

Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 21. august 2023. Etter en kort samling, vil du møte din kontaktlærer og dine klassekamerater.

 -          Alle Vg1 elever og kombinasjonsklasseelever møter klokken 09:00 i aulaen på bygg B

-          Alle Vg2 og Vg3 elever møter klokken 11:00 i aulaen på bygg B

Skoleplassen er avhengig av oppmøte første skoledag

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed og avtalt noe annet i forkant, vil du miste skoleplassen din.

 

Informasjon om skoleruta, reglement osv.

På skolens hjemmeside www.hammerfest.vgs.no finner du praktisk informasjon om skolen. Her vil du finne viktig informasjon om rettigheter og plikter, skolerute, skolens IKT-reglement, regler for fastsetting av karakter, klage på karakter, orden og atferd, fravær, elevtjenester, osv. Skolen har også en Facebookside.

VIKTIG! les om Elevenes skolemiljø : Elevenes skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing (PDF, 76 kB)

 

PC

Nye elever må ha egen pc til skolestart. Informasjon om PC-ordninga finner du på skolens hjemmeside. Du skal også ha mottatt en SMS. PC bør ordnes før skolestart. Elever som skal begynne på Elektro og datateknologi eller Teknologi- og industrifag må kjøpe Windows PC og ikke Mac. Dersom du har spørsmål, kan du ringe 78965200.

 

Utstyr

Utstyrslister for de ulike yrkesfaglige utdanningsprogram vil være publisert på skolens hjemmeside. Det er ikke nødvendig å kjøpe inn før skolestart.

 

Elevhjemmet

Skolen disponerer 80 hybler. Mer informasjon og elektronisk søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside. Elever som vil benytte seg av dette tilbudet kan også kontakte skolen på telefon 78965200.

 

Kantine

Skolen har egen kantine der vi tilbyr varm mat, bagetter, snacks, frukt og salat. Den er åpen hver dag fra 0730-1400.

 

Skoleskyss

Skoleskyss kan søkes på her: https://skoleskyss.snelandia.no/videregaende/

Mer informasjon er også å finne på vår hjemmeside.

 

Visma InSchool

Skolens administrative system heter Visma InSchool. Der vil elever og foresatte kunne følge med på fravær og holde kontakt med skolen. Elever vil få opplæring på skolen. Opplæringsvideo for foresatte finnes her: https://inschool.zendesk.com/hc/no/articles/360049745131-Visma-InSchool-Introduksjonsvideo-til-foresatte. Foresatte vil også kunne få støtte fra kontaktlærere og på foreldremøte ved behov.

 

Møte for foreldre/foresatte høsten 2023

Vg1     Onsdag 13. september kl. 1800

Vg2    Onsdag 13. september kl.1900

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som elev ved Hammerfest videregående skole!

 

Med vennlig hilsen,

Daniel Randolph

Rektor