Hammerfest videregående skole

Tildeling av Elevhybler

Selve fordelingen av hybler blir etter at inntakslister for skoleplasser er klare. Det blir gitt svar om tildelingen fortløpende etter 1 august. 

elektronisk søknad og mer informasjon her

Portalen for bestilling av Elevpc åpner 20 Juli. Mer info kommer

VIKTIG

Hvilket utdanningsprogram du velger bestemmer hvilken datamaskin vi anbefaler til skolen.
Det er fordi det brukes programmer i undervisningen som kun kan kjøres på en windows-maskin. Mer info her

Info om Elev-PC skoleåret 2022/2023

Elevenes skolemiljø -- nulltoleranse mot mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Les mer (DOCX, 34 kB)

Aktuelt

Til toppen