Aktuelt

Sommerskole- Hammerfest vgs 14.-25. juni 2021

Vi arrangerer sommerskole for årets yrkesfagelever som har karakter 1 i fellesfagene. Kursene er også for tidligere elever/lærlinger med karakter 1 eller IV i faget.

Sommerskolen er gratis for elever og lærlinger. Sparebank1 Nord-stiftelsen har gitt Finnmark fylkeskommune midler til tiltaket. Vi serverer gratis lunsj alle dagene.

Fagene som tilbys i år:

Engelsk

Norsk

Matematikk

Naturfag

 

NB! Forbehold oppstart av kurs, hvis det er flere enn tre påmeldte.

Påmeldingsfrist innen 1.Juni

Har du IV i standpunkt i inneværende skoleår, så kan du ikke gå opp til ny eksamen før neste skoleår. Du er dermed ikke kandidat for sommerskole dette året.

 

Les mer om sommerskolen i brosjyren (PDF, 5 MB) fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

Du melder innen deg på ved å sende epost til hammerfest.vgs@tffk.no

Standpunkt- og terminkarakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt, dvs standpunktkarakterer. Fristen for å klage er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Glemt brukernavn eller passord?

Her finner du informasjon om hvordan man tilbakestiller/bytter passord    

Midlertidig endring i reglene om fravær

  Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som har sykefravær, skal slippe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Målet er at elever med milde symptom på luftveisinfeksjon ikke skal presse seg til å gå på skolen.

Helsesykepleier åpner opp

Kontoret vil være åpent kun for planlagte avtaler, dette på grunn av smitteverntiltak.Åpningstiden i første omgang vil være på: Tirsdager for elever og lærlinger fra k. 09.00 – til kl. 14.30.

Til toppen