SkolePC

Ny elev på Videregående? Portalen for bestilling av elev pc er åpen ut oktober

VIKTIG

Hvilket utdanningsprogram du velger bestemmer hvilken datamaskin du kan bruke på skolen.
Det er fordi det brukes programmer i undervisningen som kun kan kjøres på en windows-maskin

Dette gjelder spesielt studieretningene "Elektro og Datateknologi " og "industri og Teknologifag"

Les mer om Elev-PC her

Link til Elkjøp's elevpc portal: https://elevpc-tffk.elkjop.no/

 

Har du allerede fått elev pc?

kom i gang med din elev pc!

https://www.tffk.no/tjenester/skole-og-opplaring/elevtjenester/elev-pc-mac/kom-i-gang-med-din-elev-pc-mac/

her finner du veiledninger hvordan du aktiverer konto, kobler til trådløsnett og mye annet