Visjon og verdier

  
Vi åpner dører mot
verden og mot fremtida!
 

Hammerfest videregående skole er en av de største videregående skolene i Finnmark.

Vi har et bredt opplæringstilbud innen både yrkesfag og studiespesialisering.
I tillegg har vi et eget tilbud for minoritetsspråklige elever.

Vår skole reflekterer det mangfoldet av personer og interesser det er i samfunnet,
og en utdanning hos oss kan føre til mange veier inn i fremtida.
 

Hammerfest videregående skole har dyktige pedagoger som både ivaretar og utfordrer elevene. Vi har også mange elevtjenester som bidrar til at det er trygt og godt å være elev hos oss.

De fleste elever kommer fra nærområdene, men vi har også mange fra andre steder i Finnmark og i landet. Borteboere har gode boforhold og et vennlig miljø
i vårt nytt og moderne elevhjem som ligger svært nært skolen.

Hammerfestsamfunnet utvikler seg raskt. Endringene i industrien og arbeidslivet ellers har gjort Hammerfest til et dynamisk og spennende sted som vokser fort.

Hammerfest videregående skole er en sentral partner i denne utviklinga, og våre elever er integrert i det som skjer i lokalsamfunnet gjennom et omfattende samarbeid med næringslivet, den offentlige sektoren og utdanningsinstitusjoner. Hammerfest videregående står på hver dag for å gi elever muligheter for læring og utvikling, både faglig og som menneske. Vi jobber for at våre elever er i stand til å gripe mulighetene i Hammerfestsamfunnet, ute i verden og til å kunne bidra

Til toppen