Visjon og verdier

 

  
Vi åpner dører mot
verden og mot fremtida!
 

Vår skole reflekterer det mangfoldet av personer og interesser det er i samfunnet, og en utdanning hos oss kan føre til mange veier inn i fremtida.

 

Hammerfest videregående skole har dyktige pedagoger som både ivaretar og utfordrer elevene. Vi har også mange elevtjenester som bidrar til at det er trygt og godt å være elev hos oss. Alle på Hammerfest videregående står på hver dag for å gi elever muligheter for læring og utvikling, både faglig og som menneske.

Hammerfest videregående skole er en sentral partner i utvikling av samfunnet. Våre elever er integrert i det som skjer i lokalsamfunnet gjennom et godt samarbeid med næringslivet og andre eksterne aktører. Vi jobber for at våre elever blir best mulig rustet til å gripe mulighetene i Hammerfestsamfunnet og i verden.