Psykologtjenesten

Med psykolog kan du snakke om det du har behov for, og psykolog har taushetsplikt. Psykologen er ekspert på tanker og følelser, og hvordan disse påvirker både hode og kropp. Ingen bekymring, tanke eller følelse er verken for liten eller for stor for å ta kontakt med psykolog.

Eksempler på hva elever tar kontakt om: Sex - samliv, røykeavvenning, rusmidler, spiseproblemer, stress, mistrivsel, depresjon eller andre ting du ønsker å snakke med en voksen om. Skolehelsetjenesten er gratis og du får ikke fravær ved oppsøking av skolehelsetjenesten.

Hva kan vi tilby: Psykolog kan tilby alt fra en enkelt samtale til kortere forløp med flere oppfølgingstimer. Psykolog kan også henvise videre til andre instanser for å få mer spesialisert psykisk helsehjelp, som BUP, VPP, Barnevern med flere.

Kontortid: Skolens åpningstider. Ta kontakt på telefon, 91832703, eller epost, psykolog.hft@ffk.no, for å avtale time    

 

Sted? Du finner psykolog på D-bygget kontor D157 (det nye bygget også kjent som Skaidibygget) Ring om du ikke finner frem.