Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø.

Ved hver videregående skole skal det være et SMU hvor elevene, de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen er representerte.

SMU skal være satt sammen slik at representantene fra elevene får flertall. Skolemiljøutvalget har møter to ganger pr. halvår.

I skoleåret 2023/2024 består skolemiljøutvalget av:

  • Ragna Marie Søvik Tessem, 1STA
  • Dativa Mushimiyimana, KM3    
  • Tim Karlsen Halstensen, 3PBA
  • Aline Vumulia, KM3
  • Sandra Emilie Eliassen, 1HOB