Eksamen

I løpet av de tre årene du er elev her skal du ha flere eksamener. Ta kontakt med skolen om du har noen spørsmål.

Normalt skal det gjennomføres 3 eller 4 eksamener for alle vg3-elever i ulike eksamensformer: Skriftlig, Muntlig, Praktisk-muntlig og Praktisk.

Vg1

Noen elever trekkes ut til en skriftlig eller muntlig eksamen i ett av avgangsfagene.

Vg2

Alle elevene trekkes ut til en eksamen, skriftlig eller muntlig.

Vg3

Alle elever skal ha skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg trekkes de ut til ytterligere tre eksamener. Som regel to skriftlige og en muntlig.

Her kan du lese mer om eksamen (tffk.no)

Privatist?

Oppmelding privatisteksamen

Du melder deg selv opp til privatisteksamen i Privatistportalen https://privatist.inschool.visma.no/ som er åpen i to perioder:

 • 15.1. - 1.2. kl. 23:55 (våreksamen) 
 • 1.9. - 15.9. kl. 23:55 (høsteksamen).

Når du melder deg opp til eksamen må du godta vilkårene.

Les mer om oppmelding til privatisteksamen på vår nettside.

 

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i Privatistportalen. Endringer blir varslet per SMS til det mobilnummeret som du har registrert i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har korrekt registrering i profilen din.

Spørsmål som handler om eksamen generelt og som skal til fylkeskommunen, sendes til saosteksamen@tffk.no 

 

GJENNOMFØRING AV EKSAMEN

 FRAMMØTE.

 • Alle skriftlige eksamener foregår i A-bygg rom A118. Inngang ved Isbjørnhall
 • Alle muntlige eksamener har oppmøte i B-bygg Aula
 • Frammøte ved skriftlig eksamen er 30 minutter før eksamen starter
 • Husk å ta med gyldig legitimasjon.

FORHOLDENE I EKSAMENSLOKALET.

 • Sett deg straks på tilvist plass og ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamenstilsynet.
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.
 • På pulten får kandidaten ha skrivesaker/PC, tillatte hjelpemidler og mat/drikke.
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamenstilsynet.
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med de eksamensansvarlige.
 • Mobiltelefon, smartklokke og andre avspillere/sender/mottakere slåes av.
 • Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt dersom eksamensoppgaven krever det.

 

DATAMASKIN-BRUK, PAPIR OG INNFØRING.

 • Besvarelsen i mange fag skal leveres digital. Kandidaten må da skrive oppgaven på datamaskin.
 • Du må ha med egen datamaskin til eksamensgjennomføring.
 • I noen fag må fremdeles oppgaven skrives på papir. Alt papir som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamenstilsynet.
 • Bruk blå eller sort penn. Figurer tegnes med blyant.
 • Utlevert papir må ikke deles eller rives i stykker
 • Alt papir skal leveres inn før du forlater eksamenslokalet dersom du går før eksamenstiden er over.

HJELPEMIDLER VED EKSAMEN.

Den alminnelige regelen er at alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon er tillatt ved alle skriftlige eksamener. Det kan imidlertid være avvik for enkelte fag med lokal gitt eksamen.

Nettbaserte hjelpemidler

Tilgjengelige nettsteder – skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt

RUDD PÅ REGLENE, FUSK ELLER FORSØK PÅ FUSK.

 • Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamenstilsynet, kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen i vedkommende fag, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-36.
 • For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-37. Du kan ikke gå opp til ny eksamen før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Ny eksamen må tas som privatist.
 • Er du blitt bortvist fra eksamen, kan vedtaket påklages og sendes via eksamensansvarlige til Fylkesmannens utdanningsavdeling. Klagefristen er 3 uker.

FORFALL PÅ GRUNN AV SYKDOM.

 • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks melde fra til skolen.
 • Legeattest skal snarest leveres eksamensskolen.
 • Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen.
 • Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt prøve.

 EKSAMENSRESULTAT.

 

SENSUR:

 • Privatister vil få resultatene i Privatistportalen . Dersom du trenger vitnemål og kompetansebevis, må du henvende deg til den skolen du har fått dokumentasjon fra tidligere. Hvis du ikke har dette fra før, kontakter du eksamensskolen.

Les mer om din eksamen her (tffk.no)