Rådgivertjenesten

Hammerfest Vgs har tre rådgivere som du kan prate med eller sende epost til

Hva kan rådgiver hjelpe deg med?

  • Yrkes- og utdanningsveiledning
  • Skole- og fagvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Problemer i skolehverdagen
  • Sette deg i kontakt med fagpersonell
  • Hjelpe deg når skolemotivasjonen svikter...

Ellers er det viktig å vite at...

  • Rådgiver har taushetsplikt
  • Du trenger ikke noen forhåndsavtale for å ta kontakt med rådgiver. Det fungerer likevel best om du sender oss en mail og avtaler time. Da slipper du å vente i kø.
  • Time hos rådgiver noteres ikke som fravær på vitnemålet.
  • Kontortida til rådgiverne kan du sjekke på døra til rådgiverkontoret eller i elevekspedisjonen.

Rådgiver for yrkesfag, avdeling A

Kariann johansen

Kontor i fløy for Elevtjenester ved "Skaidi" bygget.

Rådgiver for yrkesfag, avdeling C

Erik Johannessen

Kontor i fløy for Elevtjenester ved "Skaidi" bygget.

Rådgiver for studieforberedende og for programområdet service og samferdsel

Inger Albrigsten

Kontor i fløy for Elevtjenester ved "Skaidi" bygget.

Fagopplæringskoordinator

hjelper deg med veien til Fagbrev. Han er skolens kontaktpunkt ut til bedriftene og jobber for å skape et godt samarbeid mellom skole og lærebedriftene. 

Stig Jostein Pedersen

Kontor i fløy for Elevtjenester ved "Skaidi" bygget.

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) gir råd og veiledning til deg mellom 15 og 21 år som ikke er i arbeid, i videregående opplæring eller i lære.

Berit Husmo

Kontor i fløy for Elevtjenester ved "Skaidi" bygget.