Rådgivertjenesten

Hammerfest Vgs har tre rådgivere som du kan prate med eller sende epost til

Hva kan rådgiver hjelpe deg med?

  • Yrkes- og utdanningsveiledning
  • Skole- og fagvalg
  • Videre studier i Norge og i utlandet
  • Problemer i skolehverdagen
  • Sette deg i kontakt med fagpersonell
  • Hjelpe deg når skolemotivasjonen svikter...

Ellers er det viktig å vite at...

  • Rådgiver har taushetsplikt
  • Du trenger ikke noen forhåndsavtale for å ta kontakt med rådgiver. Det fungerer likevel best om du sender oss en mail og avtaler time. Da slipper du å vente i kø.
  • Time hos rådgiver noteres ikke som fravær på vitnemålet.
  • Kontortida til rådgiverne kan du sjekke på døra til rådgiverkontoret eller i elevekspedisjonen.

Rådgiver for yrkesfag, avdeling A

Kariann johansen

Kontor i A-bygget, rom A022/A024.

Rådgiver for yrkesfag, avdeling C

Erik Johannessen

Kontor i første etasje på elektrosiden av C-bygget

Rådgiver for studieforberedende og for programområdet service og samferdsel

Inger Albrigsten

Kontor i B-bygget, rom B225.

Til toppen