Språk

 

Alle eksamener i videregående er avlyst for elever. Privatisteksamen skal gjennomføres.

Klikk for stort bilde 

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet at alle privatisteksamener skal gjennomføres så langt det lar seg gjøre .

Det er sendt ut brev om oppmelding til eksamen, og du forholder deg til de datoene som er satt. Det kan komme endringer og du vil da få informasjon fra skolen. 

Utdanningsdirektoratet har publisert en smittevernveileder på sine nettsider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/privatisteksamen/

Der står det blant annet:

  • - Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig.
  • - Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser.
  • - Unngå håndhilsning og klemming.
  • - Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater.

Vi oppfordrer alle privatister til å lese gjennom informasjon om eksamen og smittevernveilederen på Utdanningsdirektoratet (Udir) sine hjemmesider www.udir.no