Språk

 

Restaurant- og matfag

Hammerfest videregående tilbyr 

 • vg1 Restaurant- og matfag
 • vg2 Kokk- og servitørfag

Mattradisjoner og spisevaner er blant de fremste kjennetegnene ved en kultur. Fra naturalhushold har bearbeiding av næringsmidler utviklet seg til viktige bransjer innen industri, håndverk, salg og service. Moderne samfunnsliv, med stadig større variasjon både i råmaterialer, produkter og tjenester, stiller økende krav til bransjens tilbud og service.

 

Dette utdanningsprogrammet gir tilbud om opplæring innen blant annet hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelbedrifter og produksjon av mat-, fiske-, drikke-, baker- og kjøttvarer. I disse bransjene er det stadig nyutvikling av produkter og tjenester. Dette er derfor et felt for deg med fantasi og skapende trang, enten det er konditorens fingerferdigheter, kokkens evne til å komponere nye retter eller industriens evne til å lage nye produkter. Alle løp i dette utdanningsprogrammet fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev.

 

Svennebrev:

 • Baker
 • Butikkslakter
 • Kjøttskjærer
 • Konditor
 • Pølsemaker
 • Slakter

Fagbrev:

 • Fagarbeider, industriell matproduksjon
 • Fagarbeider, sjømatproduksjon
 • Institusjonskokk
 • Kokk
 • Servitør
 • Sjømathandler
 • med mer...

Studiekompetanse:

 • Naturbruk
 • Påbygging til generell studiekompetanse

 

Kontaktpersoner

Johnny Henriksen
ADJUNKT.M-TILLEGGUT.
78 96 52 92
Vigdis Berge
78 96 53 06
Espen Eriksen
Avdelingsleder avd.A
78 96 52 09
Inger Albrigtsen
Rådgiver/Adjunkt med opprykk
78 96 53 33