Språk

 

Ansattoversikt


Hammerfest videregående skole

Ansatte i avdelingen Hammerfest videregående skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
78 96 53 80 908 42 821
Khaled Farhan Abdi
Renholder 994 67 131
919 93 043
Rådgiver/Adjunkt med opprykk 78 96 53 33
Inger Albrigtsen
renholder 912 62 713
486 86 346
78 96 52 05 918 53 066
991 02 271
Lektor 78 96 53 34 959 65 037
Solfrid Andreassen
Adjunkt, Seksjonsleder 78 96 53 05 482 68 410
Guri Aronsen
Senior rådgiver 78 96 52 10 902 03 660
Elever minoritetspårkig bakgrunn,vedtak spesialundervisning
Ingrid Berg
78 96 53 06 938 43 746
Vigdis Berge
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 53 35
Underviser tysk og engelskSeksjonsleder fremmedspråk
Kirsti Berg-Hansen
Adjunkt/Seksjonsleder byggfag. 78 96 53 72 476 68 965
Ragnvald Berntsen
lærer 78 96 53 73 481 40 073
78 96 53 74
Viggo Brun
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 53 24 952 10 391
Norsklærer
Merete Brynjulfsen
Lektor med tilleggsutdanning
Adjungt med tilleggsutdanning 78 96 53 09 952 67 891
Bibliotekar 78 96 52 31 474 17 270
Øystein Andreas Dahl
468 28 056
78 96 52 42 400 59 891
Mahad Ahmed Dualeh
930 57 342
Lektor m/tilleggsutdanning 78 96 52 37 932 81 168
78 96 53 10 958 89 973
78 96 52 90 971 09 744
78 96 53 58
Dagfinn Eriksen
Avdelingsleder avd.A 78 96 52 09
Espen Eriksen
Adjunkt 78 96 53 88 952 28 434
Kontaktlærer 3ELAUA, vg3 automatisering
Svein Åge Eriksen
Avdelingsleder Tekniske fag 78 96 52 11
Jens Olav Eskilt
906 08 009
973 91 179
78 96 53 71 482 71 428
78 96 52 02
993 33 541
78 96 53 56
997 04 859
Helsesøster 78 96 52 35 413 03 284
May Britt Hansen
Adjunkt med opprykk 78 96 53 23 951 70 504
Eirin Hargaut-Jensen
Sekretær 78 96 52 16 907 14 611
Sarah Hattrem
78 96 53 57 934 99 136
Hallvard Haug
Yrkesfaglærer TIP 78 96 53 89
Yrkesfaglærer TIP, klassestyrer, seksjonsleder TIP, samlingsstyrer Spon og Montering
ADJUNKT.M-TILLEGGUT. 78 96 52 92 473 16 712
Faglærer Seksjonsleder
Johnny Henriksen
Lærer
455 66 785
418 47 515
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 53 84 481 27 377
Jo-Richard B Tore Hovden
Adjunkt - Kroppsøvingslærer 78 96 52 91 909 55 091
Anders Hove
oppfølgingstjenesten(OT) 78 96 52 07 979 81 513
Oppfølgingstjenesten, lærer
Berit Husmo
484 33 467
78 96 53 11 480 30 356
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 53 39 458 54 181
Realfagslærer i matematikk, biologi, kjemi, naturfag og TOF,Seksjonsleder Realfag
78 96 53 52
Faglærer / Rådgiver 78 96 52 97
Erik Johannessen
lærer 78 96 53 70
Adjunkt med tilleggsutd. 78 96 53 13 913 30 324
Kariann Johansen
Fung Førstesekretær 78 96 52 83 416 48 041
Assistent, Sentralbord
78 96 53 93 977 37 658
Marte Nergård Johnsen
Adjunkt, Seksjonsleder 78 96 53 40 911 83 322
Siv Bente Jæger
913 84 644
Kine Størdal Karoliussen
78 96 53 19 975 65 909
905 44 255
Lærer 902 18 003
Lærer
78 96 52 51
Christian Knutsen
78 96 52 64 913 80 707
Georgi Kolioglo
950 52 181
78 96 53 07 974 21 559
Tone Konradsen
78 96 53 29
471 85 664
IT-Rådgiver 78 96 52 50
It-administrasjon, It-support, It-innkjøp
Oskar W Kristensen
78 96 53 53 986 95 256
Ida Helena Jenssen Kristiansen
saksbehandler 78 96 52 17
Lønn, personal
Marit Bruun Kysnes
78 96 53 94 900 49 925
Hege Bang Larsen
Adjunkt 78 96 53 78 924 64 195
Undervisning byggfag, klasserom, verksted
78 96 53 43 986 20 483
Lisbeth Lorentsen
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 53 44 477 58 710
Underviser engelsk - studiespesialisering og yrkesfag
Hilde Laursen Lunde
909 76 403
Adjunkt med tillegg 78 96 53 79 909 40 443
Linje for kjemiprosess
Roy Ivar Lysø
78 96 53 45
Norma Marin
462 30 788
Driftsleder 78 96 52 60 911 53 590
Asbjørn Nilsen
78 96 53 47 478 15 926
Adjunkt med tillegsutdanning 78 96 53 96 915 73 716
Planlegge organisere undervisning og andre opplegg rundt elevene, sammarbeide med andre instanser utenfor skolen som boliger, habiliteringstjenesten, ansvarsgrupper for elevene
Line Nordahl
Hovedtillitsvalgt 78 43 25 83 957 74 744
Hovedtillitsvalgt Fylke, Utdanningsforbundet Finnmark
PP-rådgiver 78 96 52 08 414 15 446
spesialpedagogisk arbeid
Greta Næssvik
78 96 52 06 412 84 566
Lektor med tilleggsutdanning 78 96 53 48
Tillitsvalgt Utdanningsforbundet, seksjonsleder realfag, undervisning fysikk, kjemi, matematikk, naturfag
Johannes Olesen
78 96 52 81 472 45 613
Wenche Olsborg
Lærer 78 96 53 18 416 94 298
Ann Margareth H Olsen
Leder av skolens nærings- og utviklingsområder 78 96 52 20 920 98 384
Harold G Olsen
faglærer/Adjunkt 78 96 53 83 909 32 885
Ken Andre Olsen
Renholdsleder 78 96 52 40 906 24 456
May Britt Olsen
Adjunkt m/tilleggsutdanning 78 96 53 49 984 51 589
Adjunkt med tilleggsutdanning 78 96 53 50
Tom Vidar Moen Olsen
Lærer 78 96 53 51 414 89 350
Jan Arve Opdahl
78 96 52 57 481 41 455
78 96 52 65 995 22 101
Tommy Ottesen
906 49 849
78 96 52 53 980 32 770
934 34 822
78 96 54 58 954 19 187
Adjunkt m/tillegg 78 96 53 85 950 34 447
Stig Ole Pedersen
78 96 52 63 412 06 684
Kai Yngve Pettersen
Undervisning i Data- og elektronikk for 1ELA og 2ELELAUndervisning i Yrkesfaglig fordypning for 1ELA
Saksbehandler 78 96 52 18
Regnskap, fakturaspørsmål, utgående faktura, inngående faktura, Lånekassen, Søknader elevhybler, husleie elevhjem, etc
Kari Merete Prebensen
Rektor 78 96 52 03 481 41 664
Daniel Packard Randolph
458 30 041
78 96 52 52 950 35 384
412 28 960
Tannhelsesekretær
78 96 52 93 907 54 991
renholder 78 96 52 44 909 79 687
Bente Sjøvold
assistent 481 28 244
assistent på enkeltelev
78 96 53 97 952 05 773
Heidi Marie Mauno Sletten
Fagarbeider 975 13 125
463 71 248
Lektor 938 76 261
Lektor 78 96 52 69 411 81 544
Førstesekretær 78 96 52 15 951 56 445
Svanhild Tollefsen
78 96 52 24 469 23 106
Studieinspektør 78 96 53 20 900 20 912
Renate Ulriksen
Avdelingsleder studiespesialisering og service og samferdsel 78 96 52 12
Anita Ulsaker
932 09 282
Rune Alvin Vaseli
Lektor m. t. 78 96 53 54 469 44 028
Lars Vermundsberget
Faglærer Automatisering 78 96 53 77 917 16 441
Trond Asbjørn Vælidalo
78 96 52 23 970 11 565
78 96 52 56 908 45 762
Vegard Åse