Språk

 

Reglement

Skolehverdagen styres av en god del ulike lover og regler. Den loven som styrer det meste som skjer i skolen heter Opplæringsloven. Denne, sammen med forskrift til opplæringsloven, danner mye av grunnlaget for skolens egne reglementer.

Det forventes at elevene retter seg etter de regler som gjelder. Brudd på reglementet vil kunne resultere i reaksjoner mot eleven i form av refsingstiltak (eksempel: påtale eller anmerkning) eller særskilt tiltak (eksempel: bortvisning fra skolen i inntil fem dager).  

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03