Språk

 

Inntak

 

Inntak til videregående opplæring 

Videregående opplæring søker du via vigo.no. Dersom du ønsker å være deltidselev søker du direkte til skolen.

 

1. februar er søknadsfrist for:

  • Søkere med rett til inntak etter individuell vurdering
  • Søkere med fortrinnsrett til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1
  • Søkere med fortrinnsrett grunnet sterkt nedsatt funksjonsevne
  • Søkere med fortrinnsrett til opplæring i eller på tegnspråk
  • Lærekandidatsøkere
  • Minoritetsspråklige søkere
  • Pasvik folkehøgskole

1. mars er søknadsfrist for:

  • Ordinært inntak til videregående skole
  • Formidling til læreplass

Fram til søknadsfristen utløper kan du logge deg inn og endre søknaden din så mange ganger du vil.

Husk at du må svare på tilbud om plass og/eller ventelisteplass. Du risikerer å miste plassen dersom du ikke svarer! Det lureste er derfor å registrere forhåndssvar når du søker.

 
Deltidselever må søke innen skolestart om høsten. Når du er deltidselev følger du færre fag enn en heltidselev. Som deltidselev får du termin- og standpunktkarakterer. Det stilles krav til frammøte på lik linje som med heltidselever. Du kan også trekkes ut til eksamen på lik linje som heltidselever. Deltidselever har rett til gratis læremidler; disse låner du på biblioteket. Merk at du ikke kan være deltidselev og privatist i samme fag. Så lenge du er deltidselev bruker du av retten din dersom timetallet utgjør mer enn 1/3 av fullt kurs.

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03
Renate Ulriksen
Studieinspektør
78 96 53 20