Språk

 

Fritak i fag

I forbindelse med ny inntaksforskrift fra og med skoleåret 2014/2015 er det kommet endringer i reglene for fritak i fag.

Dersom du tidligere har bestått det samme faget, eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget, må du søke fritak hvis du ønsker å beholde karakteren du har fra før. Søker du ikke fritak blir den siste karakteren stående - selv om denne er dårligere enn hva du har fra før.

Hvis du ikke har hatt sidemål på ungdomsskolen kan du søke fritak for vurdering her.

Når du søker fritak i fag gir skolen Lånekassen melding om dette. Redusert fagkrets fører til reduksjon i den opprinnelige støtten du er tildelt:
For studiespesialisering:
15-19 uketimer: 50 % støtte, 20-22 uketimer: 67 % støtte, 23-29 uketimer: 75 % støtte, 30 eller flere uketimer: 100 % støtte.
For yrkesfag:
17-20 uketimer: 50 % støtte, 21-25 uketimer: 67 % støtte, 26-34 uketimer: 75 % støtte, 35 eller flere uketimer: 100 % støtte.

Merk at dersom  du har under 50 % av opprinnelig timetall på kurset har du ikke krav på støtte fra Lånekassen.

Utstyrsstipend berøres ikke.

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03
Renate Ulriksen
Studieinspektør
78 96 53 20