Språk

 

Elevdemokrati

Elevdemokrati. Det høres veldig flott ut. Og det kan det være også, når det blir tatt på alvor. Elevdemokrati dekker veldig mye. Kort fortalt betyr det at elever skal være med når viktige avgjørelser blir tatt. Elevdemokrati innebærer retten til elevråd, mulighet til å bestemme undervisnings- og presentasjonsformer, medvirkning i andre råd og utvalg m.m. Men det er med elevdemokratiet som demokratiet i Norge for øvrig, du må engasjere og involvere deg for å bidra til endring.

Elevrådsstyre

Elevrådsstyret blir valgt i løpet av septemper måned.

Leder:     
Nestleder:     
     

Styremedlemmer: 

   
     
 

 

Skoleutvalget

Elevrådsstyret velger selv to representanter.

I tillegg til disse to mulighetene for elevpåvirkning, så har elevene særlige retter innen HMS. Dette kan du lese om på "HMS for elever" i elevhåndboka. 

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03