Språk

 

Eksamen

Pass på at:

....du tar med legitimasjon på eksamensdagen 

....du møter opp en halvtime før eksamen starter

...sjekker hvilket rom din eksamen er på

...du har PC og programvare i orden NB! Viktig at du har logget deg på FFK_UVnett, avsluttet (slått av) og startet på nytt den siste tiden før eksamen. Hvis du er privatist, må du melde fra til skolen i god tid før eksamen dersom du trenger å låne PC. Privatister kan ikke bruke sin private PC.

 

Er du elev i et fag som kan avsluttes med eksamen, så er det skolen din som melder deg opp til eksamen. For enkelte fag er det obligatorisk eksamen; andre fag igjen kalles trekkfag. Dette betyr at en viss prosent av elevene som har faget blir trukket ut til eksamen.

Du kan ikke samtidig være elev i et fag og melde deg opp til privatisteksamen i samme faget.
 

Eksamenskrav

  • Vg1 Yrkesfag kan trekkes ut til eksamen i matematikk og/eller naturfag.
  • Vg2 Yrkesfag skal opp til tverrfaglig praktisk eksamen. Alle programfag må være bestått for at tverrfaglig eksamen skal kunne avlegges. I tillegg kan de trekkes ut til eksamen i norsk, engelsk, samisk eller samfunnsfag.
  • Vg1 Studiespesialisering kan trekkes ut til eksamen i engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag eller geografi.
  • Vg2 Studiespesialisering skal opp til en eksamen, enten muntlig eller skriftlig. Man kan komme opp i fremmedspråk (dersom dette avsluttes på Vg2), matematikk samt alle programfagene.
  • Vg3 Studiespesialisering skal opp til eksamen i sitt hovedmål (normalt bokmål eller samisk førstespråk). I tillegg skal de opp til 2 skriftlige eksamener og 1 muntlig eksamen.

Fusk
 

Brudd på reglementet eller bestemmelser som er gitt av eksamenstilsynet, kan, i alvorlige tilfeller, føre til at du blir bortvist fra eksamen i vedkommende fag, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-36.

For elever som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, faller standpunktkarakteren bort, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-37. Du kan ikke gå opp til ny eksamen før tidligst ett år etter den annullerte eksamenen. Ny eksamen må tas som privatist.

Forfall på eksamen
 

Dersom du er forhindret fra å møte på eksamen, f.eks. på grunn av sykdom, ulykke eller dødsfall i nær familie må kontaktlærer varsles umiddelbart. Du må dessuten sørge for å dokumentere ditt fravær med legeattest, sykemelding, politiattest eller lignende. Du vil da kunne avlegge eksamen terminen etter.

Du skal opp til utsatt eksamen dersom du hadde gyldig forfall på eksamensdagen. Dersom du har rett til utsatt eksamen i et trekkfag vil det bli foretatt ny trekking av fag. Du avlegger normalt eksamen ved skolen der du er eller var elev. Kontakt avgangsskolen dersom du ønsker å avlegge eksamen et annet sted, f.eks. ved flytting.

Stryk

Dersom du har stryk i standpunkt og ikke blir trukket ut til eksamen i faget skal du opp til særskilteksamen. Du er da privatist i faget og mister standpunktkarakteren din.

Dersom du får stryk på eleveksamen skal du opp til ny eksamen. Består du faget terminen etter blir standpunktkarakteren stående. Stryker du på nytt blir du privatist i faget, mister standpunktkarakteren din og er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.

 

Assisterende rektor er eksamensansvarlig på Hammerfest Vgs.

Privatisteksamen
 

Privatister melder seg opp til privatisteksamen på www.privatistweb.no.

Veiledning for privatistweb finner du her.

Kontaktpersoner

Daniel Packard Randolph
Rektor
78 96 52 03
Renate Ulriksen
Studieinspektør
78 96 53 20