Språk

 

Koordinator for spesialundervisning

Koordinator for spesialundervisning er ansvarlig for å planlegge og å koordinere skolens arbeid for enkelt elever med behov for særskilt tilrettelegging/spesialundervisning i forhold til sakkyndige anbefalinger, pedagogiske- og økonomiske ressurser skolen disponerer og følger i tillegg opp dette arbeidet slik at det samsvarer med lover og forskrifter.

Koordinator for spesialundervisning skal delta og være skolens offisielle representant på overgangsmøter og ansvarsgruppe møter mellom grunnskole og videregående skole. Koordinator for spesialundervisning skal medvirke til gode overganger mellom grunnskole og videregående skole og overgang til arbeidsliv/videre studier. 

Kontaktpersoner

Ingrid Berg
Senior rådgiver
78 96 52 10