Språk

 

NAV-veiledere


Elev som sover  - Klikk for stort bilde

 

 

«NAV veileder i videregående skole» er et landsomfattende prosjekt i regi av Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektet er en satsing for å øke gjennomføringen i videregående skoler, samt å bedre overgangen mellom skole og arbeidsliv eller annen aktivitet. 

Tone Konradsen og Hanne Soleng Lyngmo er ansatt i prosjektet som startet opp ved Hammerfest videregående skole oktober 2015. NAV veilederne skal inngå som en del av veiledningstjenesten ved videregående skole. Dette vil i hovedsak innebære samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT), rådgivere, pedagogisk-psykologisk tjeneste og fagopplæringskoordinator ved skolen.

Målsetningen er:

·         Å bidra til at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring.

·         Å bedre overgangen fra skole til arbeid og/eller annen aktivitet.

NAV-veilederne kan bidra med:

  • alle NAV sine tiltak og tjenester.
  • råd, veiledning og tjenester i forhold til økonomi, familie, bosituasjon, og andre vanskelige sosiale forhold.
  • informasjon og oppfølging i forhold til arbeidsliv, arbeidspraksis, eventuelt samarbeid med arbeidsgivere og bedrifter. 
  • Bistå elever med søknader o.l. til NAV i egen og annen kommune. Skal følge opp alle elevene, uavhengig av bokommune.

Kontortid:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 10.00-14.00Ta gjerne kontakt for en prat. Du finner oss, inngang A2 og opp i 1.etasje, første dør til venstre.

Tone Konradsen har mobilnummer: 974 21 559
Hanne Soleng Lyngmo har mobilnummer: 481 81 570

Kontaktpersoner

Tone Konradsen
78 96 53 07