Velkommen til nytt skoleår mandag 23. august.

Oppmøte

Vg1 og KM elever - møter i Aula bygg B kl. 09.00. 

Vg2 og Vg3 elever møter i Aula bygg B kl 11.00. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom du ikke møter opp første skoledag, og heller ikke har gitt beskjed og avtalt noe annet i forkant, mister du skoleplassen din!

Korona og smitteverntiltak

Skolen er på grønt nivå i trafikklysmodellen for smitteverntiltak, med vanlig organisering av klasser og skolehverdagen. Det betyr mildere smitteverntiltak enn vi har hatt tidligere, men det er viktig at vi følger de gjeldende smitteverntiltakene. På grønt nivå skal vi fortsatt ha god hoste- og håndhygiene og unngå håndhilsning og klemming, og både ansatte og elever skal fortsatt holde seg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer.

VIS, Visma in School

Nytt av skoleåret 2021-2022 er at alle videregående skoler i Troms og Finnmark tar i bruk et nytt skoleadministrativt system; Visma in School (VIS). VIS skal gjøre det enklere for elever og foresatte å få oversikt over timeplan, fravær, karakterer med mer. Elevene logger seg på med Feide pålogging. Foresatte logger seg på med ID-porten. Når eleven blir 18 år, bestemmer eleven hva foreldrene kan se i VIS.

Lenke til VIS:

https://hammerfest-vgs.inschool.visma.no/Login.jsp#/

Introduksjonsvideo for elever:

https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/360006051617-Introduksjon-til-elever

Introduksjonsvideo for foresatte:

https://inschool.zendesk.com/hc/no/sections/360006051757-Introduksjon-til-foresatte

 

Elev-PC

Alle elever i de videregående skolene i Troms og Finnmark skal ha bærbar datamaskin. Du må selv anskaffe PC, dette er ny ordning etter sammenslåing av Troms og Finnmark. Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en rabattert datamaskin gjennom fylkeskommunens avtale. Tilbudet om rabattert datamaskin gjelder for elever, også de med voksenrett, som begynner for første gang på Vg1 i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Mer informasjon om elev PC finner du på nettsiden til Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Lærebøker og læremidler

Alle elever ved videregående skoler får låne lærebøker gratis, men de er erstatningsansvarlige for det de låner ved skolen.  Klær, sko og forbruksmateriell som kladdebøker, permer, skrivesaker m.m. skal eleven selv skaffe.  Alle elever kan søke utstyrsstipend hos Lånekassen. 

 

Skoleskyss

Bor du bor mer enn seks km fra skolen har du rett til skoleskyss. Eleven/ foreldre/ foresatte må selv søke om skoleskyss elektronisk på nett. Du kan allerede nå søke direkte via Troms og Finnmark fylkeskommune på: https://skole.snelandia.no/

Er det mer du lurer på kan du kontakte oss på telefon 78 96 52 00 eller e-post: hammerfest.vgs@tffk.no

Til toppen