Tverrfaglige temaer i internasjonale prosjekter

Elevgruppe fra Hammerfest videregående skole i Trier i Tyskland sammen med partnerelever - Klikk for stort bildeVG-elever i Trier sammen med partnerelever Kirsti Berg-Hansen

Denne våren og høsten vil flere av våre elever ved studiespesialiserende studieretning jobbe med to av disse emnene også sammen med elever ved tyske skoler, som et ledd i to forskjellige internasjonale prosjekter.

Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige emnene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling.

                                                 LK20

VG1-elevene har startet sitt samarbeid med Marienschule i Münster om temaet bærekraftig utvikling. Så langt har de gjennomført «bærekraftsukene», to uker der de har jobbet med emnet bærekraft i flere fag. I etterkant har de presentert prosjektene sine digitalt og diskutert utfordringer knyttet til bærekraft i et webinar sammen med elever fra partnerskolen. Uka før påske vil 15 av våre VG1-elever besøke Marienschule for å lære mer om bærekraftig utvikling. Dette prosjektet er kommet i stand etter at skolen ble Erasmus+-akkreditert fra starten av dette skoleåret.

I VG2 har elevene fra 2tyskII gjennom det nystarta Tysklandstipendet fått muligheten til å besøke Herzog Johann Gymnasium i Simmern for å jobbe med det tverrfaglige temaet demokrati og medborgersap. 7 elever fra 2tyskII-gruppa ved Hammerfest videregående skole befinner seg denne uka i Simmern for å lære mer om demokrati i Tyskland og å høre hva tyske ungdommer tenker om demokrati. I dag har våre tyske partnerelever fortalt oss om det demokratiske systemet i Tyskland, om deres ungdomsparlament og om skolens elevrådsarbeid. I løpet av uka skal elevene jobbe sammen om temaet, de skal delta i et møte i ungdomsparlamentet på skolen, og på torsdag drar tyske og norske elever sammen til delstatsparlamentet i Mainz.

I tillegg til det faglige programmet (som også inneholdt et besøk til Energielandschaft Morbach, der miljø og bærekraft spiller en svært viktig rolle), har elevene vært på bytur til Trier, og de har deltatt i forskjellige aktiviteter sammen med sine partnerelever.

I mai får vi gjenbesøk fra Simmern, og i høst kommer det elever til Hammerfest fra Münster. Vi gleder oss!

Vi takker #tysklandsstipendet og #erasmus+ for muligheten til å jobbe med de tverrfaglige emnene sammen med elever fra andre land. Dette gir skolearbeidet en ekstra dimensjon.

Tekst og foto: Kirsti Berg-Hansen

Til toppen