Standpunkt- og terminkarakterer

Du kan klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt, dvs standpunktkarakterer. Fristen for å klage er ti dager. Dette regnes fra dagen karakteren kom fram til deg, eller da du burde ha gjort deg kjent med den.

Vg3 elever har tilbud om "Hurtigklagefrist" på 2 dager på standpunktkarakterer fra kunngjøringsdato. Klageinstansen må ha mottatt sakene fra skolene innen 17. juni hvis de skal behandles innen «hurtigklagefristen». Dette gjelder karakterer som kan ha betydning for hovedopptaket for Samordna opptak til høyere utdanning. I særlige tilfeller kan en klage bli behandlet selv om fristen ikke er holdt.

 

Standpunktvurderingen offentliggjøres fredag 11. juni 2021.

2. terminkarakter offentliggjøres fredag 18. juni. 2021

 

Her kan du lese mer på skolens hjemmeside: https://hammerfest.vgs.no/for-elever/eksamen-og-vurdering/klage/

 

 

Her en en lenke til skjema (ODT, 16 kB) som skal brukes ved eventuelle klage. Klagen sendes til renate.ulriksen@tffk.no

Til toppen