Skolevalgresultater ved Hammerfest vgs

 Skolevalgresultater for Hammerfest videregående skole - 2021

NSD - Norsk senter for forskningsdata er nasjonal arrangør av skolevalget. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvar. Ved bruk av resultatene, vennligst referer til NSD og Utdanningsdirektoratet.
Etter utsending av resultatene for skolevalget 2021, ble det oppdaget en feil i beregningen av mandatfordeling på fylkesnivå. NSD meldte fra om feilen og tok bort denne utregningen da det ble oppdaget. Vi vil gå gjennom mandatberegningen på nytt og publisere mandatfordelingen når vi har kvalitetssikret utregningen.
De rapporterte resultatene for øvrig med oppgitte prosentfordelinger er riktige.
381 av 393 skoler hadde meldt inn sine resultater innen fristen. NSD vil publisere oppdaterte tall med skoler som melder inn tall i etterkant innen fredag 10. september.

Nedenunder leses hele tabellen for vår skole.

Kilde: Skolevalgresultater for Hammerfest videregående skole - 2021 (nsd.no)

Her er link til resultatene for hele landet, Skolevalgresultater (nsd.no)

Parti Valgresultat 2021 prosent Tidslinje Stemmer
Rødt 3.1 %   7
SV 7.4 %   17
A 55.0 %   126
SP 1.7 %   4
MDG 4.4 %   10
KrF 0.4 %   1
V 1.7 %   4
H 4.4 %   10
FrP 19.7 %   45
LIBS 0.0 %    
KRISTNE 0.0 %    
AAN 0.4 %   1
HELSE 0.9 %   2
DEMN 0.4 %   1
INP 0.0 %    
PS 0.0 %    
PF 0.4 %   1

 

Valgstatistikk
  2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Elever fra deltakerskolene 391 400 410 429 437 453 430 462 380 339 400 457 442 566 650 488 580
Antall avgitte stemmer 243 342 270 330 342 297 324 378 300 233 250 350 354 352      
Deltakerprosent 62.1% 85.5% 65.9% 76.9% 78.3% 65.6% 75.3% 81.8% 78.9% 68.7% 62.5% 76.6% 80.1% 62.2% 57.4% 49.6% 59.5%
Antall gyldige stemmer 229 321 251 314 309 253 284 192 294 227 240 339 336 328 373 242 345
Antall forkastede stemmer 14 21 19 16 33 44 40 186 6 6 10 11 18 24      
Antall blanke stemmer 14 21 17 16 32 44 38                    
Antall ugyldige stemmer     2   1   2                    
Til toppen