Om Holbergprosjektet ved Hammerfest vgs

Elevene på bildet er fra venstre: Martine Kvamme, Elise Miriam Dahl Nygaard, Malin Sørensen Øystein A. Dahl  Vi som skole deltar for andre gang i Holbergprisen i skolen, som er et forskningsprosjekt og en konkurranse for opptil 20 videregående skoler i landet.

Vi valgte å delta fordi dette er en flott måte for elevene å lære mer om forskning, og for å skape mer variasjon og utfordre elevene mer. Elevene som deltar, gjør det i faget Historie og filosofi på studiespesialiserende. Ved forrige deltakelse forsket elevene på urfolk og hvorfor dagens ungdom i Hammerfest tar tilbake familiens samiske identitet. Elevene som har forsket i år har hatt psykisk helse hos ungdom som sitt tema, og prøvd å se sammenhengen mellom eksistensfilosofisk teori og ulike utfordringer innenfor psykisk helse. De har mer spesifikt gått gjennom hundrevis av sider med datamateriale fra Ungdataundersøkelsen fra Hammerfest og flere andre kommuner.

Elevene har arbeidet med forskningen fra oktober til levering nå den 8.april, så det er et ganske omfattende prosjekt. Dette har vært gjort parallelt med den vanlige undervisningen i faget de forsker i, og alle andre fag. Det er en stor arbeidsinnsats som er lagt ned, men som både elever og lærer mener har stor verdi. Prosjektet gir et godt innblikk i hva forskning er og hvorfor det er viktig, en flott lærdom for videre studier for disse elevene som er ferdig med sin videregående utdanning i år.

Lærer, Tom Vidar Moen Olsen, ser ikke bare verdi for elevene i dette, men også for læreren. Det gir en flott mulighet til å skape mer variasjon i undervisningen, og det øker motivasjon hos både lærer og elever. Ved begge deltakelsene har jeg som lærer også fått dypere faglig innsikt i tematikken som elevene fokuserer på og det er svært givende. I sluttfasen av prosjektet er det og en mulighet for lærerne som deltar med sine elever å skrive en lengre reflekterende artikkel. Dette har jeg gjort, og denne deltar i en egen konkurranse der den beste lærerteksten premieres.

Av Tom Vidar Moen Olsen 

Til toppen