Kvenfolkets dag

Kvenenes flagg  - Klikk for stort bildeDet kvenske flagget Hosmich, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

I dag den 16. mars er det Kvenfolkets dag.

Kvenene er en av fem nasjonale minoriteter i Norge. De andre er jøder, rom (sigøynere), romanifolket (taterne/ de reisende) og skogfinner.

I 1998 ble kvenene anerkjent som nasjonal minoritet mens språket først ble anerkjent i 2005 som minoritetsspråk.

I følge Store norske leksikon (Snl) er betegnelsen «kvener» etablert som offisiell gruppebetegnelse som brukes i forskningsmiljøer og av norske myndigheter og minoritetsspråklige organisasjoner.

Ennå er det noen som f.eks Norsk-finsk forbund som er negativ til kvenbetegnelsen. De vil heller bruke betegnelsen norskfinner.

En av de som har forsket og skrevet en god del om kvenene, i forbindelse med majoritets og minoritetsperspektivet er professor emeritus i historie Einar Niemi.

Denne artikkelen tar for seg dette på en god måte

Den viser blant annet at det synet på det kvenske har forandret seg gjennom historien. Når det ble for mange av de i Finnmark f.eks så fikk vi det som har blitt kjent under navnet fornorskningspolitikken. Spesielt etter 1917 da Finland ble en selvstendig stat ble det snakket om «den finske fare», og myndighetene ville bøte på dette gjennom assimileringstiltak. Skolevesenet som institusjon ble en viktig brikke i assimileringspolitikken av både samer og kvener.

Det finnes etter hvert godt med kilder om kvenene, og ikke bare skriftlige. På YouTube finnes det en del interessante dokumentarer om kvenene; eksempelvis filmen Kven eller ikke kven?  Dokumentarfilm om kvenene. Med Einar Niemi som beretter om dette.

 Kilder Artikkel fra Store norske leksikon om kvenene

En lengre artikkel skrevet av Einar Niemi om majoritet og minoritet med hovedvekt på kvenene

Artikkel fra Store norske leksikon om fornorskningspolitikken

Dokumentar på YouTube med Einar Niemi som forteller om kvenene

Til toppen