Informasjon om eksamen vår 2023

 

 

Har du fått med deg hva du burde gjøre i forkant av eksamensdagen? Hvis ikke, se denne videoen:

https://www.vigoiks.no/utdanning/eksamen/til-deg-som-skal-ta-eksamen/#slik-forbereder-du-deg

Eksamensdag og eksamensdato ser du inne i Privatistportalen, trykk på link nedenfor:

Privatistportalen

Oppmøtetidspunkt kl. 08.30 på skriftlig eksamen. Eksamen foregår i Bygg A ved Hammerfest vgs

Enkelte skriftlige eksamener har forberedelse dagen før selve eksamen. Dette ser du i oversikten Datoer for eksamener i videregående skole på Utdanningsdirektoratet (sentralt gitt) eller hos VigoIKS (lokalt gitt). Forberedelsen kan du laste ned klokken 09.00 forberedelsesdagen.

Datoer for sentralt gitt eksamen vår 2023

Datoer for lokalt gitt eksamen vår 2023

 

PC og hodetelefoner

Du må ta med din private pc på eksamen. Du må sørge for at den er oppdatert med siste versjon av programvare og operativsystem og nettleser som er oppdatert. Hvis du skal opp i engelsk etter LK20 (ny læreplan på vg1), så må du ha med deg hodetelefoner. Noen oppgaver på eksamen er lytteoppgaver.

Se: Krav til utstyr på eksamen.

 

 Bruk av hjelpemidler under eksamen

Med hjelpemidler menes alle kilder og verktøy, både fysiske og digitale, du kan benytte deg av for å besvare eksamen, for eksempel egne notater, bøker, lovlige nettsider eller ordbøker.

Forberedelsesdagen

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett og kommunikasjon med andre.

På eksamensdagen

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget.

Generelt sett er alle hjelpemidler tillatt på eksamen, unntatt kommunikasjon – dette innebærer at det ikke er lov å bruke mobiltelefon, åpent nettverk og kommunikasjon med andre kandidater.

Det er en del nettressurser som er tillatt å bruke under eksamen. Nettverket er åpnet for dette, men vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å åpne enkelte nettsteder.

Se: Nettressurser

Generell informasjon om eksamen som privatist finner du på Fylkeskommunenes hjemmeside. Husk å ta med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass eller id-kort)

Informasjon om klage og klagebehandling

Til toppen