Midlertidig endring i reglene om fravær

Illustrasjon av Coronaviruset - Klikk for stort bildeCoronavirus 

Kunnskapsdepartementet har bestemt at elever som har sykefravær, skal slippe å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Målet er at elever med milde symptom på luftveisinfeksjon ikke skal presse seg til å gå på skolen.

Av smittevernhensyn er det ønskelig at elever med symptomer på luftveisinfeksjon ikke møter på skolen. For elever i videregående skole ville dette fort bli en utfordring i forhold til de vanlige reglene om fraværsgrensa. 

Kunnskapsdepartementet har derfor vedtatt midlertidige endringer i fraværsreglene med virkning fra 24.august. 

Endringen går ut på at elever i videregående skole som har sykefravær, kan bruke egenmelding. Elever som er under 18 år, må ha bekreftelse fra foreldrene. Endringene gjelder også for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskole og videregående skole. Sykefravær i perioden 24.august til 31.oktober 2020 skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis. 

Etter forslaget skal endringene i første omgang gjelde ut oktober.

Til toppen